ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 2SCHOOL

Trước khi tiến hành tải, cài đặt và sử dụng Ứng dụng này, Quý Khách hàng vui lòng đọc kỹ những điều kiện và quy định này, bởi một khi tải và sử dụng, người dùng đồng ý với tất cả những điều khoản sử dụng và bảo mật của chúng tôi. Trường hợp Quý Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), Quý Khách hàng vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị điện tử.
 

1. QUYỀN SỞ HỮU ỨNG DỤNG

Ứng dụng này thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Bentic Việt Nam, do đó tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng bao gồm mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung trong Ứng dụng cùng những bổ sung, cập nhật, sửa đổi Ứng dụng, những tài liệu hướng dẫn liên quan đều thuộc quyền sở hữu duy nhất của Công ty cổ phần Bentic Việt Nam. Không một cá nhân hay tổ chức nào khác có quyền sao chép, tái tạo, phân phối hay có bất kỳ hành vi nào khác nhằm xâm phạm quyền sở hữu đối với Ứng dụng nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty cổ phần Bentic Việt Nam.
 

2. TÀI KHOẢN

Để sử dụng Ứng dụng sổ liên lạc điện tử của chúng tôi, Quý Khách hàng cần có tài khoản và mật khẩu được cấp bởi nhà trường và cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ theo các quy định của Công ty cũng như từ phía nhà trường; đồng thời cam kết tất cả những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Quý Khách hàng cũng như con em của Quý Khách hàng đều căn cứ trên thông tin tài khoản sử dụng, do đó Quý Khách hàng chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra liên quan đến việc khai báo sai thông tin cá nhân trên Ứng dụng. Chúng tôi không có trách nhiệm đối với bất kỳ ảnh hưởng hay hạn chế quyền lợi nào do sai lệch thông tin đến từ phía người dùng.
 

3. QUYỀN SỬ DỤNG

Bạn có quyền sử dụng Ứng dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty cổ phần Bentic Việt Nam. - Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo và tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở Ứng dụng này;
- Bán, chuyển giao, cấp lại quyền, tiết lộ hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Sử dụng Ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho tổ chức hoặc cá nhân thuộc bên thứ ba;
- Di chuyển, xóa bỏ hoặc thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn những tuyên bố về bản quyền);
- Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng dụng hoặc nội dung của Ứng dụng;
- Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng dụng;
- Sử dụng Ứng dụng với mục đích gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Bentic, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
- Đăng nhập và sử dụng Ứng dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc được chấp thuận bởi Bentic.
- Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối, phiên dịch, phát hành và công bố các thông tin liên quan đến Ứng dựng; xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc phát triển các sản phẩm tái sinh;
- Sử dụng Ứng dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
- Sử dụng Ứng dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;
- Sử dụng Ứng dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi Bentic dưới bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật và bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
- Các hình thức vi phạm khác.
 

4. XỬ LÝ VI PHẠM

Đối với bất kỳ trường hợp vi phạm nào, Bentic có quyền khóa tài khoản của người dùng ngay lập tức và/ hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm ; và tùy thuộc vào tính chất cũng như mức độ vi phạm, người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Bentic và tất cả các bên thứ ba về tất cả những thiệt hại gây ra do hành vi vi phạm của người dùng.
 

5. QUYỀN TRUY CẬP VÀ THU THẬP THÔNG TIN

Bằng việc sử dụng Ứng dụng, Quý Khách hàng thừa nhận rằng chúng tôi có quyền truy cập những dữ liệu sau đây trên điện thoại của bạn:
  • • Bộ ghi dữ liệu của Ứng dụng trên thẻ nhớ
  • • Truy cập internet từ thiết bị cài Ứng dụng của bạn
Một khi chấp nhận và sử dụng, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Bentic liên quan đến những truy cập này.
 

6. CAM KẾT BẢO MẬT

Bentic sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của Quý Khách hàng. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho Bentic hoặc những thông tin mà chúng tôi thu thập (được sự đồng ý) từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ phi có yêu cầu đặc biệt cấp thiết, hợp lý và hợp pháp từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ điều tra.
 

7. LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

- Địa chỉ email cskh@bentic.com hoặc Công ty Cổ phần Bentic Việt Nam, số 43 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội.
 
Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
;