Tính năng chính

Liên lạc giữa Nhà trường và gia đình

Nội dung...

.

Quản lý học sinh và Giáo viên

Nhà trường và giáo viên kiểm soát số lượng và chất lượng của học sinh để …

Đánh giá, nhận xét học sinh thường xuyên

Nội dung đang được cập nhật

.

Thông báo & nhật ký lớp

Thông báo về các sự kiện của trường, lớp & nhật ký điện tử ghi lại hoạt động của học sinh..

Theo dõi & quản lí tình hình học tập

Nội dung.
Xem thêm về các tính năng trong phầnHướng dẫn sử dụng

Sổ liên lạc kết nối nhà trường, giáo viên với học sinh và phụ huynh

Nhà trường

Với Nhà trường

Quản lý và lưu trữ thông tin của học sinh, giáo viên trong trường và tình hình học tập để có những chiến lược quản lý phù hợp..
Giáo viên

Với Giáo viên

Giáo viên có thể khuyến khích học sinh bằng cách...
Phụ huynh

Với Phụ huynh

Phụ huynh có thể tham gia chia sẻ ý kiến đóng góp, bình luận bày tỏ quan điểm qua các hoạt động trong lớp học, cũng như nêu lên những nhận xét về kỹ năng của con mình..
Học sinh

Với Học sinh

Học sinh được khuyến khích chia sẻ thông điệp tới giáo viên, phụ huynh và bạn học trong lớp, đồng thời sẽ ý thức được các hành vi của mình, qua đó nâng cao ý thức học tập..

Sổ liên lạc được sử dụng trên nhiều thiết bị và tính bảo mật cao

Thiết bị
Hoạt động trên hệ điều hành iOS, Android và tất cả các loại máy tính
Bảo mật
Được xây dựng, thiết kế bảo mật thông tin dữ liệu. Hãy xem thêm tính bảo mật quyền riêng tư
Miễn phí
Luôn miễn phí cho các giáo viên nhà trường sử dụng

Màn hình ứng dụng

Màn hình
Form

Form đăng ký cho trường

;